Menü Kapat

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü

YAPI KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Proje ve Emlak Yönetimi Şube Müdürü, Daire Başkanı’ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca mevcut yapıların büyük onarımlarının ve yapılmakta olan yeni inşaatların programa alınması, fizibilitelerinin yapılması, keşif özetlerinin hazırlanması, projelerinin yapılması/yaptırılması, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi, ve hakediş hesaplarının incelenmeleri, kurum içi ve kurum dışı her türlü yazışmayı yapmak ve iletişim konularında Daire Başkanı’na yardımcı olur.