Menü Kapat

İhale Şube Müdürlüğü

İhale Şube Müdürlüğü’nün Görev ve Sorumlulukları

a)İnşaat Yatırım Şube Müdürlüğünce Projesi,yaklaşık maliyeti ve özel teknik şartnamesi hazırlanan işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre ihale dokümanını oluşturmak,

b) İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

c) Görev verildiğinde İhale komisyonunda görev almak,

d) Tüm ihale yazışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi uyarınca ilgili belgeler(İhale Dışı Bırakılmama Sebeplerini içeren evraklar,SSK Borcu Yoktur,Vergi Borcu Yoktur,Ticaret Odasından alınan a,b,g bendleri )ihaleyi alan yükleniciden alınarak,İhale Sözleşmesinin yapılmasını sağlamak,

f) Kamu İhale Kanununda,İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhaleleri Genel Tebliğinde meydana gelen değişiklikleri takip etmek.