Menü Kapat

Emlak İstimlak Şube Müdürlüğü

  • Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterinin çıkarılması, sicil kayıtlarının tutulması ve tapu kayıtlarının güncelleme işlemleri,
  • Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin  verilmesi işlemleri,
  • Mülkiyeti Üniversitemiz adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz ve yola terk ile ilgili işlemleri,
  • Üniversitemiz görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karar alınmazı için gerekli işlemler,
  • Kamulaştırılması istenen taşınmaz üzerinde ” tarihi eser” kaydolması halinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmasına müteakip, Kültür Bakanlığından kamulaştırma yetkisi alma işlemleri,
  • Üniversitemiz görev alanına giren hizmetlerin yapılması için taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı kurulması işlemleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malların ihtiyaç halinde Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince satın alınma işlemleri,
  • Üniversitemizin ihtiyacı olan, başkalarının mülkiyetindeki arazi ve arsaların kamulaştırma işlemleri,
  • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak ve takip etmek.